Formularz zgłaszania usterek w pomieszczeniach Budynku C7 oraz Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

ul.Czarnowiejska 36

30-054 Kraków

Wybierz budynek, w którym chcesz zgłosić usterkę: