Formularz zgłaszania usterek w pomieszczeniach Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

ul.Czarnowiejska 36

30-054 Kraków

Wybierz część budynku, w której wystąpiła usterka: